ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
เข้าสู่เว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร